Жауапкершілік

«Байерсдорф Қазақстан» ЖШС
Абай даңғ., 42
Алматы қ.
Қазақстан

T: +7 727 313 07 28
F: +7 727 313 07 30

ӨКІЛДЕРІ

Томас Джозе (Бас Директоры «Байерсдорф Қазақстан» ЖШС)

Commercial Register / Reg. No.: Сауда тіркеуші/Тірк. нөм 
ТОО «Байерсдорф Казахстан» № 3011-1910-06-ТОО

VAT Identification No.: 
ҚҚС Сәйкестендіру нөмірі: 60001 № 0038792